วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

พณ.เดินหน้าแก้ไข พ.ร.บ.แข่งขันทางการค้า

พาณิชย์ เดินหน้าแก้ไข พ.ร.บ.แข่งขันทางการค้า ดึงรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทมหาชน มาอยู่ภายใต้ ก.ม.เพื่อความเป็นธรรมทางการค้า551276-01


นาย สันติชัย สารถวัลย์แพศย์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้เข้ายืนยันต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถึงความจำเป็นของร่างแก้ไขพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แข่งขันทางการค้า พ.ศ. ... ซึ่งมีเนื้อหาสาระแก้ไขในเรื่องเดียว คือกล้องวงจรปิดให้รวมรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทมหาชน และดำเนินธุรกิจที่มีการแข่งขันกับธุรกิจเอกชน เข้ามาอยู่ภายใต้กฎหมายแข่งขันทางการค้าทั้งนี้ คาดว่าน่าจะใช้เวลาไม่เกิน 1 ปี หลังจากนี้จะเร่งรัดผลักดันให้กฎหมายให้มีผลบังคับใช้ โดยจะมีการออกเป็นกฎกระทรวง เพื่อกำหนดรายละเอียดว่า มีรัฐวิสาหกิจรายใด หรือลักษณะกิจการประเภทใดบ้างที่ต้องเข้ามาอยู่ภายใต้กฎหมายแข่งขันทางการ ค้า เพื่อให้การประกอบธุรกิจ มีความโปร่งใส เป็นธรรม สร้างความเชื่อมั่น และดึงดูดการลงทุนให้เข้ามาในประเทศมากขึ้น

เบื้องต้นมีรัฐวิสาหกิจ ที่เป็นบริษัทมหาชน และเข้าเข้าข่ายอยู่ประมาณ 9-10 ราย แต่อาจจะไม่จำเป็นต้องเข้ามาอยู่ภายใต้กฎหมายนี้ทั้งหมด หากมีการแข่งขันสูง

Source: พณ.เดินหน้าแก้ไข พ.ร.บ.แข่งขันทางการค้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น