วันพุธที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ปลัดสธ.เข้มจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใสรูปธรรมใน3ด.

551858-01ปลัด สธ. เผย เร่งดำเนินความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง ของ สธ. เพื่อให้เป็นรูปธรรมใน 3 เดือน


นาย แพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัด สธ. กล่าวว่า ขณะนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้เร่งดำเนินการสร้างความโปร่งใส ขจัดปัญหาการทุจริตภายในหน่วยงานใน สังกัดทั้งส่วนกลางและภูมิภาคให้หมดไป ถือเป็นนโยบายเร่งด่วนที่จะให้เห็นผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมภายใน 3 เดือนนี้เช่าชุดราตรี ในระยะแรกนี้ได้กำหนดเป้าหมายดำเนินการ 3 เรื่องที่มีความสำคัญ ได้แก่ 1.การบริหารงบก่อสร้างอาคารต่างๆ ที่มีมูลค่าก่อสร้างมากกว่า 100 ล้านบาท 2. การจัดซื้อยาเวชภัณฑ์ 5 กลุ่ม ได้แก่ ยา วัสดุทางการแพทย์ วัสดุทันตกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ และวัสดุสำนักงาน ซึ่งเป็นรายการจัดซื้อพื้นฐานเพื่อใช้ในการจัดบริการประชาชนทั่วประเทศ มูลค่าประมาณ 40,000 ล้านกว่าบาท โดยมี 3 ประเด็นย่อยที่ต้องสร้างความโปร่งใส ได้แก่ การออกระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบการรับการสนับสนุน และเกณฑ์จริยธรรม และ 3.การแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับสูง ระดับอำนวยการขึ้นไป ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยจะประกาศใช้พร้อมกันทั่วประเทศในปีงบประมาณ 2558 เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป และได้ให้ประชาคมสาธารณสุข ซึ่งเป็นตัวแทนจากวิชาชีพ
ต่างๆ ในกระทรวงสาธารณสุข ร่วมเป็นผู้ตรวจสอบถ่วงดุล เพื่อปกป้องการแทรกแซงทางการเมือง และจะขยายผลในเรื่องอื่นๆ ต่อไป

นาย แพทย์ณรงค์ กล่าวต่อว่า ในเรื่องการลงทุนก่อสร้าง ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 มีประมาณ 13,000 กว่าล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 13 ของงบประมาณ ที่กระทรวงสาธารณสุข ได้รับการจัดสรร ขอความร่วมมือองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น ช่วยดูในเรื่องการกำหนดแบบ และการจัดซื้อจัดจ้าง

นำเสนอข่าวโดยทีมงาน Sanook.com

Source: ปลัดสธ.เข้มจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใสรูปธรรมใน3ด.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น