วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

การแข่งขันเขียนโปรแกรม

การแข่งขันเขียนโปรแกรม ACM-ICPC 2013 ระดับภูมิภาคเอเชีย

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคใต้ (ภูเก็ต) เป็นตัวแทนประเทศไทยในการจัดแข่งขัน ACM-ICPC 2013 Regional Contest ระดับภูมิภาคเอเชียสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคใต้ (ภูเก็ต) เป็นตัวแทนประเทศไทยในการจัดแข่งขัน ACM-ICPC 2013 Regional Contest ระดับภูมิภาคเอเชีย คัดเลือกตัวแทนจากจำนวน 100 ทีม เพื่อเข้าร่วมแข่งขันระดับ World Final โดยจะจัดขึ้นที่ Ekaterinberg ประเทศรัสเซีย ระหว่างวันที่ 22-26 มิถุนายน 2557

การแข่งขัน ACM-ICPC 2013 จัดขึ้นเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนโปรแกรมของนิสิตนักศึกษาที่เป็นปัญหา หลักในการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในปัจจุบัน ซึ่งได้ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ผ่านการใ้ห้ทุนสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ โดยการแข่งขันในครั้งนี้ ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Armageddon จากมหาวิทยาลัย Peking สาธารณรัฐประชาชนจีน รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Long Time No See จากมหาวิทยาลัย Shanghai Jiao Tong สาธารณรัฐประชาชนจีน และรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ทีม bcw3Dno7122 จาก มหาวิทยาลัย National Taiwan ประเทศใต้หวัน โดยจัดแข่งขัน ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต (สะพานหิน)

อ้างอิงจาก:mict.go.th


Source: การแข่งขันเขียนโปรแกรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น