วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ข่าวในพระราชสำนักวันที่24กรกฏาคม2557

ข่าวในพระราชสำนัก พระบรมมหาราชวัง ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 24 กรกฏาคม พุทธศักราช 2557วันนี้ เวลา 09.01 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงหล่อ “พระพุทธโลกเชษฐ์สำเร็จวิเศษาสีติกิตยานุสรณ์” ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ต่อจากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “อาคารสิริวิทยา” ณ มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เสร็จแล้ว

เวลา 13.35 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) และทรงยกฉัตรกางกั้น หลวงพ่อวัดไร่ขิง พระประธานในพระอุโบสถ ณ วัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

เวลา 17.34 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ เจ้าชายดูอาร์ตี ปีโอ (His Royal Highness Dom Duarte Pio) ผู้สืบราชสกุลจากสมเด็จพระเจ้ามานูเอล ที่ 2 (His Majesty King Manuel II) กษัตริย์พระองค์สุดท้ายของโปรตุเกส และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสมาเยือนประเทศไทย

ในการนี้ พระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำด้วย

เวลา 10.35 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเปิดหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรม โอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสที่ทรงพระเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ในปีพุทธศักราช 2555 โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีด้อยโอกาสที่มีปัจจัยเสี่ยง ณ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี กล้องวงจรปิด

ในวันเดียวกันนี้ เวลา 10.50 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดงาน “Organic & Natural Expo 2014” ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

จาก:innnews.co.th

Source: ข่าวในพระราชสำนักวันที่24กรกฏาคม2557

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น