วันพุธที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558

พบสายพันธ์ใหม่ผีเสื้อกลางคืนสิรินธร

1009436รศ.ดร.นันทศักดิ์ เผยว่า ผีเสื้อสกุลใหม่นี้เป็นผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็ก มีขนาดเพียง 1 ซม. จัดอยู่ในวงศ์ผีเสื้อหนอนม้วนใบ (Family Tortricidae) วงศ์ย่อย (Subfamily Olethreutinae) เผ่า (Tribe Enarmoniini) มีลักษณะโดดเด่นที่สีสันและลวดลายสวยงามโทนแดงส้ม โดยปีกคู่หน้าสีขาวและปลายปีกสีแดง มีจุดแต้มและลายบนปีกสีดำ ส่วนปีกคู่หลังมีแต้มสีเหลือง บริเวณปากเรียวยาว นอกจากนี้รูปร่างของอวัยวะสืบพันธุ์เพศผู้ที่ส่วนของ socii และ gnathos มีลักษณะเด่นและแตกต่างจากผีเสื้อสกุลอื่นๆ อย่างชัดเจน สามารถพบได้ในพื้นที่ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ นับได้ว่าเป็นตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของป่าและมีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศ

ทั้ง นี้ ยังได้มีการค้นพบผีเสื้อกลางคืนสกุลใหม่ของโลกจำนวนทั้งหมด 4 ชนิด คือ Sirindhornia pulchella จากอุทยานแห่งชาติเขานัน Sirindhornia chaipattana และ Sirindhornia curvicosta จากโครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด และ Sirindhornia bifida จากสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด โดยได้นำตัวอย่างผีเสื้อกลางคืนไปศึกษาที่ The Australian National Insect Collection ประเทศออสเตรเลีย โดยความร่วมมือกับ Dr.Marianne Horak และส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญในพิพิธภัณฑ์แมลงในประเทศต่างๆ ทั่วโลก เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง จนได้รับการยืนยันว่าเป็นผีเสื้อหนอนม้วนใบสกุลใหม่ของโลก และการค้นพบครั้งนี้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร Zootaxa เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 57 ที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 1 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รศ.ดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว และทีมงานนิสิตปริญญาโทจากภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ค้นพบผีเสื้อกลางคืนสิรินธรในสกุล Sirindhornia จากการสำรวจความหลากหลายของผีเสื้อกลางคืนในป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ ใน 3 จังหวัดของประเทศไทย ได้แก่ จ.นครศรีธรรมราช จ.จันทบุรี และ จ.ตราด นับเป็นผีเสื้อกลางคืนสกุลใหม่ของโลกและได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 30 พ.ค. พ.ศ. 57 ที่ผ่านมา

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Source: พบสายพันธ์ใหม่ผีเสื้อกลางคืนสิรินธร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น