วันพุธที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ฮิตจ่ายภาษีรถผ่านอินเตอร์เน็ต

ทั้905675งนี้ขั้นตอนการจ่ายภาษีทางอินเตอร์เน็ต ให้เจ้าของรถไปลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการชำระภาษีที่เว็บไซต์ดังกล่าว และเลือกชำระเงินผ่านการหักบัญชีเงินฝาก หักจากบัตรเครดิต หรือพิมพ์ใบแจ้งหนี้เพื่อชำระผ่านธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส ซึ่งสามารถชำระภาษีได้ล่วงหน้าก่อนครบกำหนด 3 เดือน แต่รถที่ชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตได้ จะต้องเป็นรถเก๋ง รถปิคอัพ รถตู้ ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 7 ปี ขณะที่รถจักรยานยนต์มีอายุการใช้งานไม่เกิน 5 ปี

นอกจากนี้จะต้องไม่เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของรถ และไม่ค้างชำระภาษีรถประจำปีเกินกว่า 3 ปี ตลอดจนต้องมีกรมธรรม์ประกันภัย ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถที่มีอายุความคุ้มครองไม่น้อยกว่า 3 เดือน ส่วนกรณีรถใช้ก๊าซเอ็นจีวีเป็นเชื้อเพลิง ต้องมีหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์  การติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อ เพลิง  นายธีระพงษ์  รอดประเสริฐ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ขณะนี้การรับชำระภาษีรถผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.dlte-work.in.th กำลังได้รับความนิยมจากประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยสถิติในปีงบประมาณ 57 (ต.ค.56-ก.ย.57) มีประชาชนใช้บริการชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตถึง 40,335 ราย จัดเก็บภาษีรถได้ทั้งสิ้น 76.3 ล้านบาท และยังช่วยทำให้ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทาง ไม่ต้องมาที่กรมฯเองอีกด้วย

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Origin: ฮิตจ่ายภาษีรถผ่านอินเตอร์เน็ต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น