วันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เชียงใหม่จัดเดิน-วิ่งเทิดพระเกียรติ

908941ด้าน ดร.ศราวุฒิ เปิดเผยว่ารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งได้มีส่วนร่วมใน กิจกรรม“เดิน-วิ่งเทิดพระเกียรติ 60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี” ในครั้งนี้โดยกิจกรรมนี้นอกจากจะเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐเอกชน และประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียงได้มารวมตัวกันเดิน-วิ่ง เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีอันเป็นการ แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาว ไทยตลอดมาแล้วยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์ ห่างไกลจากโรคและมีอายุยืนยาว ซึ่งการเดิน-วิ่งจัดเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายที่ส่งผลดีต่อร่างกายในหลาย ด้านด้วยกันเมื่อวันที่14 ธ.ค.ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม “เดิน-วิ่งเทิดพระเกียรติ 60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี”เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระ ชนมายุ60 พรรษาในปี 2558ที่จัดโดยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานพัฒนาพิงคนครร่วมกันจัดงาน โดยมี ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ผอ.สำนักงานพัฒนาพิงคนครกล่าวต้อนรับ และ นายสลิล ลิ้มเล็งเลิศ นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภาคเหนือ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมว่าในงานดังกล่าวนอกจากจะมีการแข่งขัน วิ่งเทิดพระเกียรติระยะทางรวม10.5กิโลเมตรเพื่อชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีแล้วยังมีการร่วมใจกันเดินเพื่อสุขภาพ อีกด้วยรายได้จากการจัดงานในครั้งนี้นำขึ้นทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Origin: เชียงใหม่จัดเดิน-วิ่งเทิดพระเกียรติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น